Etusivu

Yritys

Palvelut

Hinnasto

Palveluseteli

Veroetu

Yhteystiedot

 

ELOILONA - Palveluseteli

Palvelusetelillä järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja edistäen ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikais- sairaiden henkilöiden kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus maksaa yksityisen
palveluntuottajan antamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus, joka perustuu kunnan hoito- ja palvelu-

suunnitelmassa määriteltyihin avuntarpeisiin ja sisältöihin.

Kemissä palvelusetelillä voi saada kotihoitoa, omaishoidon sijaishoitoa, osavuorokautista hoitoa ja lääkkeenjakoa.

Lisätietoja: www.stm.fi/palveluseteli